NAGOYA~Results~

12月23日(予選)結果速報

 

高校生の部
12:00更新

中学生の部C
12:15更新

中学生の部B
14:30更新

中学生の部A
16:30更新

バレエシューズの部B
17:45更新

バレエシューズの部C
19:30更新

小学生の部A
20:00更新

小学生の部B
21:00更新

12月24日(決選)結果速報

 

高校生の部
12:30更新

中学生の部C
12:30更新

中学生の部B
13:00更新

中学生の部A
14:30更新

モダン・コンテンポラリー・ジュニアの部
16:30更新

モダン・コンテンポラリー・シニアの部
16:30更新

バレエシューズの部A
16:45更新

バレエシューズの部B
18:30更新

バレエシューズの部C
18:30更新

小学生の部A
20:00更新

小学生の部B
20:00更新

シニアの部
20:30更新

特別賞・スカラシップ

 

​審査員特別賞/スカラシップ
20:30更新